Sadarbības tīkli Bolderājā


Biedrības “Bolderājas grupa” aktivitātes  tiek īstenotas  EEZ finanšu instrumenta „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO darbības atbalsta programma”.  Projektu “Sadarbības tīkli Bolderajā”  finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,  Programmu finansē EEZ instruments un Latvijas valsts.

-
Eiropas kultūras mantojuma dienas  - “Augusts” Daugavgrīvas cietoksnī
12. un 13. septembrī12. un 13. septembrī Daugavgrīvas cietoksnī, Rīgā, notiks Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums  “Augusts” (Augustburga Daugavgrīvā  - zaļais dimants)

Projekts ir viens no Eiropas mantojuma kultūras dienu pasākumiem, kas šajā nedēļas nogalē sadarbība ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju notiek daudzviet Latvijā.

“Augusts” ir biedrības "Bolderājas grupa" inicēts projekts Daugavgrīvas cietoksnī, kura sagatavošanā iesaistījušies mūziķi un mākslinieki, gidi, cietokšņa saglabāšanas atbalstītāji, vietējiem iedzīvotājiem, brīvprātīgie.
Pasākumi notiks 12. un 13. septembrī, iekļaujoties VKPAI rīkotajās Kultūras mantojuma dienās un akcentējot eiropeiskā kultūras mantojuma daudzveidību.
2015. gadā paiet 315. gadu, kopš Daugavgrīva uz nepilniem diviem gadiem kļuva par Augustburgu -  par godu mākslas un mūzikas mīļotājam, kolekcionāram, mākslas galeriju radītājam un Eiropas porcelāna rašanās veicinātājam Augustam Stiprajam, Saksijas kūrfirstam , vēlētajam Polijas karalim. Augusta Stiprā  mākslas un mūzikas mīlestība bija lielāka par karošanas mīlestību un tieši šī saikne laikmetīgajā Eiropā ir  ir īpaši akcentējama.

12. un 13. septembrī no plkst. 10.00 līdz 20.00 Daugavgrīvas cietoksnis bez maksas būs atvērts  apmeklētājiem. 

        uz ravelīna “Delfīns” (cietokšņa sarga mājā) būs skatāma izstāde, veltīta mūzikas un mākslas atbalstītājam Polijas karalim Augustam Stiprajam, kuram par godu 1700. gadā Daugavgrīvas cietoksnis tika pārdēvēts par Augustburgu.
        kazemātā starp bastioniem “Dienvidpols “ un “Greizie rati” mākslas izstāde “Daugavgrīvas cietokšņa zvaigžņu karte”. 
Piedalās: Armīns Ozoliņš, Tatjana Krivenkova, Baiba Sprance, Iveta Laure, Andrejs Strokins, Ineta Sipunova, Vilnis Putrāms, Liena Bondare,  Oļegs Tillbergs, Ieva Jakušonoka, Guida Miranda, Elizabete Atāls, Jevgēņijs Šitovs, Māris Subačs, Bolderājas grupa
        12. septembrī plkst. 18.00 skaņu izrāde "Gaismraži" kazemātā starp bastioniem “Dienvidpols“ un “Greizie rati”. Autori:  Jēkabs Nīmanis, Kristaps Pētersons, Varis Piņķis
         12. un 13. septembrī plkst. 16.00 - ekskursija gida pavadībā. Tikšanās pie cietokšņa Rīgas vārtiem!

 "Augusts"iezīmē īss laika posms cietokšņa vēsturē no 1700. gada 12. martam līdz 1701. gada decembrim, kas cietokšņa vēsturē ierakstīts ar nosaukumu Augustburga. Ir pagājuši 315 gadi, kopš 1700 gada 12.martā plkst.12.oo cietoksni ieņemt devās Augusta II sakšu karapulks, piespiežot zviedrus (Kārli XII) atkāpties uz Mangaļsalu. Sakšu karavadonis Flemings cietoksni pārdēvēja par Augustburgu - par godu Polijas karalim Augustam II, kurš tolaik bija arī Saksijas kūrfirsts. Augusts II Polijā un Vācijā tiek mīlēts, viņa daudzās vājības tiek piedotas tādēļ, ka viņš bija aizrautīgās mākslas un mūzikas mīļotājs, viņa  kolekcionāra slava Eiropā nav zudusi vēl šodien. Drēzdenes zaļā malahīta pils velvēs glabājas dārglieta, kas raksturo Augusta kaisli uz īpaši smalkām lietām – zaļais dimants.

Cietoksnis Daugavgrīvā ir kā daudzskaldņu dimants, kuram šobrīd atņemts Augusta gara spožums. Kam vairāk tolaik, 1700. gadā, simpatizēja cietokšņa apkārtnes iedzīvotāji, ir neiespējami konstatēt. Eiropa mainījās, tomēr Augusta dimanta šķautne – devums mākslā un kultūrā -  ir vēstures interpretācijas vērti arī šodien. Cietokšņa iekļaušana kultūras notikumu kartē dod iespēju ieraudzīt un novērtēt kultūras mantojuma  potenciālu apkaimes attīstībā.

Ieeja bez maksas!
Adrese: Rīgā, Birzes ielā 2,  sabiedriskais transports (3., 30. un 36. autobuss, 246.minibuss) līdz pieturai “Daugavgrīvas cietoksnis”
Atbalsta: Rīgas dome, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Vasts Kultūrkapitāla fonds, VAS “Privatizācijas aģentura”, SIA “Ksan”
Informāciju sagatavoja Sandra Jakušonoka, tālr. 28204051


Biedrības “Bolderājas grupa” aktivitātes  tiek īstenotas  EEZ finanšu instrumenta „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO darbības atbalsta programma”.  Projektu “Sadarbības tīkli Bolderajā”  finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,  Programmu finansē EEZ instruments un Latvijas valsts.

Projekts "Sadarbības tīkli Bolderājā"
Biedrība "Bolderājas grupa" 30.07.2013. līdz 31.12.2015. īsteno projektu "Sadarbības tīkli Bolderājā". 
Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Rīgas nomalē, Bolderājā un tās tuvākajās apkaimēs, stiprināt biedrības un partnera  institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti. Projekts ir solis ceļā uz apkaimes iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un savstarpēju sadarbību, toleranci, kvalitatīvu vidi, apzinātām un aizsargātām dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām, apkaimes iedzīvotāju pašapziņu un saimniecisko aktivitāti.

Vecākas ziņas  šeit: 

Biedrība "Bolderājas grupa" kopš 2013. gada 30.jūlija īsteno projektu "Sadarbības tīkli Bolderājā". 
Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Rīgas nomalē, Bolderājā un tās tuvākajās apkaimēs, stiprināt biedrības un partnera  institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti. Projekts ir solis ceļā uz apkaimes iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un savstarpēju sadarbību, toleranci, kvalitatīvu vidi, apzinātām un aizsargātām dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām, apkaimes iedzīvotāju pašapziņu un saimniecisko aktivitāti.
Projektā iecerēts:
-         veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsētplānošanā, nozīmīgu infrastruktūras objektu (tostarp  - Rīgas brīvostas) būvniecības uzraudzībā, pašvaldības un valsts lēmumu un likumdošanas sagatavošanā;
-         pilnveidot iedzīvotāju sadarbības modeli „gidu tīklu” un ar apmācībām piesaistīt jaunus biedrus un brīvprātīgā darba veicējus;
-         piedāvāt risinājumus valodas barjeru pārvarēšanai un sociāli ekonomisko šķēršļu mazināšanai, apkaimes vērtību izzināšanai un tālāknodošanai;
-         nodrošināt neformāla sabiedriskā centra - pulcēšanās un izglītības vietas radīšanu un uzturēšanu.
Projekta galvenās aktivitātes 2013. - 2015. gadā gadā:
Biroja – kā pieejama iniciatīvu un rīcības centra darbība.
Birojs un apmācību vieta:  Lielā ielā 39- 4 un Birzes ielā 2 Rīgā, Bolderājā, e-pasts: bolderajasgrupa@inbox.lv, tālrunis: 28204051, projekta vadītāja  - Sandra Jakušonoka. 

Biedrība piedalās un informē par iespēju līdzdarboties teritorijas plānošanas procesos, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībā, gatavo  atzinumus par plānošanas dokumentiem, nepieciešamības gadījumā piesaista ekspertus un juristus, aizstāv apkaimes dabas, vides un kultūrvēsturiskās vērtības, sekmē mazākumtautību iesaistīšanu projekta aktivitātēs, organizē biedrības biedru un mērķauditorijas praktisko un teorētisko zināšanu paaugstināšanu.  

Informācija par biedrības aktivitāšu dažādajām izpausmēm atrodama tīkla lapās: 

Biedrība piedalās valsts, pašvaldību un NVO veidotās darba grupās, sadarbojas ar citu apkaimju biedrībām, neformālām apvienībām un aktīvistiem, iniciē un īsteno kopīgus projektus. 
Biedrība organizē apmācības 
-         amata prasmju – zīmēšanas, foto, video, dzīvesstāstu,  maršrutu darbnīcas, uzņēmējdarbības pamati;
-         latviešu un angļu valodas apmācības;
kā arī sniedz tehnisku atbalstu vēstuļu  tulkošanā (krievu- latviešu valodā).

Reizi mēnesī rīko radošas vakarēšanas, popularizē apkaimes kultūrvēsturiskās, dabas vērtības un cilvēku prasmes, sadarbojas ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu un tās biedrību, ISSP (Starptautisko fotogrāfijas vasaras skolu), citām biedrībām un privātpersonām apkaimes vērtību popularizēšanā.
Projekta partneris - biedrību "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai", kas pārstāv apkaimes intereses tiesas procesā, apstrīdot valsts vai pašvaldību lēmumus, kas negatīvi ietekmēs apkaimes vides kvalitāti, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Laikā no 20013. gada 30. jūlijam līdz 2015. gada 31. decembrim. Šajā posmā projektam apstiprinātais  kopējais līdzfinansējums ir 31 500 lati. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org
Par publikācijas saturu atbild biedrība "Bolderājas grupa".
Informāciju sagatavoja:
Sandra Jakušonoka
projekta vadītāja
(+371) 28204051, sandrajak@inbox.lv

-------------------------------------------------------------------------------------

   
Project "Network of Bolderājā"
This project is a step towards civil participation, involvement and collaboration of the district inhabitants that would stimulate development of tolerance, environmental quality, protection and preservation of natural and cultural heritage, local communication and economic activity.
Objectives of the project are:
1)            To strengthen the civil society of the suburb of Riga called Bolderaja and neighbouring area
2)            To intensify institutional and human resource capacity of the association and its collaborators.
Project intents:
1) To encourage local participation in the city planning influencing construction of the important infrastructure objects and the environmental changes that they may cause (including the ones that are curated by Riga Harbour), preparation of initiative projects of the municipal and national level
2) To improve collaboration between the inhabitants by creating a network of local guides, teach them and involve volunteers
3) To offer solutions for crossing the language barriers, diminishing social and economic borders, exploring and promoting local heritage and values
4) To secure creation and maintenance of the informal social centre – place for meeting, discussions and informal education.
Main project activities in 2013:
Activity of the project office - place for initiative, involvement and action.
Office is located at Lielā ielā 39- 4, Rīgā, Bolderājā, email: bolderajasgrupa@inbox.lv, mobile: 28204051, project head - Sandra Jakušonoka.

Association participates and informs on the possibilities of participation in the process of the territorial planning, protection and preservation of the natural and cultural heritage, prepares evaluation of the territorial planning documents and collaborates with experts and legal persons when it is needed, protects local natural, environmental and cultural values, contributes to the involvement of national minorities, organizes theoretical and practical educational activities.

Information about the activities of the association online:
avanport.blogspot.com
facebook.com/bolderaja.galvenanomale
facebook.com/turismatikls.bolderaja


Association participates in governmental, municipal and NGO